חיפוש
  • buycityfacebook

כל מה שרציתם לדעת על משיכה מוקדמת של כספי קרן הפנסיה שלכם

עודכן: 5 ביוני 2020

בשביל הזכויות - זכויות רפואיות החוק במדינת ישראל קובע כי במרבית המקרים לא ניתן למשוך כסף מקרן פנסיה פעילה וזאת להבדיל ממצב בו הקופה לא פעילה והפסקתם להפריש אליה כספים בגלל שעזבתם את מקום העבודה שלכם או לחילופין פרשתם לגמלאות.

לחילופין, אם תבקשו למשוך את כספי הפנסיה שלכם לפני הזמן תחול עליכם החובה לשלם "קנס" העומד על סכום של 35% מסך הקרן.

תנאים חריגים המאפשרים למשוך את כספי הפנסיה ללא תשלום הקנס

ואולם, המחוקקים הגדירו בשעתו 3 תרחישי קיצון שבכפוף לקיומם אתם עשויים להיות זכאים למשיכה מוקדמת מבלי לשלם את הקנס האמור.

החריג הראשון והחשוב ביותר מתייחס למצבכם הרפואי – אם תוכלו להוכיח לפקיד השומה (אחרי אישור של הועדה הרפואית של הביטוח הלאומי) כי מצבכם הרפואי הקשה מצריך פטור ממס הרי שתוכלו לקבלו.

החריג השני מתייחס למצב בו הכנסתם המשותפת של שני בני הזוג לא מגיעה לסכום המינימום. במצב כזה, תוכלו לפנות ישירות לחברה האמונה על ניהול קרן הפנסיה שלכם – וזאת מבלי להצטייד באישורים רפואיים – אלא אך ורק באישורים המעידים על מצבכם הכלכלי.

לבסוף, החריג השלישי קובע כי תוכלו למשוך את כספי הפנסיה במשיכה מוקדמת ללא תשלום קנס במידה וההוצאות הרפואיות שלכם (או של קרובי משפחתכם) עולה על מחצית השכר השנתי שלכם או שלהם.

על מנת לבדוק את זכאותכם לקבלת פטור ממס בגין משיכה מוקדמת של כספי קרן הפנסיה, מומלץ מאוד להתייעץ עם מומחים מנוסים ומוכחים אשר טיפלו במקרים דומים בעבר – ויידעו להעריך עבורכם מבעוד מועד את הסיכוי לקבלת הפטור המיוחל.


# Medical advice # Medical rights # Social Security

24 צפיותתגובה 1